Praktyczna Szkoła Umiejętności w zakresie zabiegów Medycyny Estetycznej

Informacja do druku (brak pliku!)

Regulamin (brak pliku!)

Formularz zgłoszeniowy (brak pliku!)

Rodzaje szkoleń
Kurs obejmuje 6 dwudniowych zjazdów w Gdyni lub w Warszawie.
Zjazdy planowane są w piątki i soboty lub soboty i niedziele.
Warunkiem realizacji danego zjazdu jest zebranie grupy minimu 6 uczestników.
Koszt pojedyńczego zjazdu to 4900 zł. Przy udziale w każdym nastepnym zjeżdzie, uczestnikowi przysługuje 10% upust od kosztu kolejengo zjazdu.
Cena obejmuje koszt: prowadzenia zajęć, materiałów szkoleniowych, sprzętu i preparatów do wykonania zabiegu przewidzianego programem.
Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu uczestników. W trakcie zajęć zapewnione są przerwy kawowe oraz lunch.
Możliwa jest, za naszym pośrednictwem, rezerwacja noclegu na preferencyjnych warkunkach w Hotelu Kuracyjnym, w terminie planowego zajzadu.
Zalecamy aby uczestnicy kursu przyjechali ze swoimi modelami, prosimy o wcześniejsze poinformowanie o takim przypadku, celem konsultacji wyboru modelki / modela.
W przypadku zebrania wymaganej grupy zaintersowanych, zostanie z Państwem ustalony pierwszy możliwy termin przeprowadzenia szkolenia.
Osoby zainteresowane całym cyklem szkoleń prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@fundacja-medyczna.pl , lub telefon do koordyntora projektu p. Dariusza Szplit, na numer + 48 608 609 990.