„Dotacje na Innowacje” 
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego tworzenie planów zabiegowych w zakresie zabiegów twarzy; poprawiającego zarządzanie procesami obsługi pacjentów; nadzorującego zamówienia i dostawy sprzętu oraz preparatów.

Informujemy, że nasza Fundacja przystąpiła do realizacji projektu w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 749 100,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 445 714,50 PLN
Okres realizacji: 2014 – 2015

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W projekcie Fundacja opracuje i wdroży nowoczesny system informatyczny, realizujący powiązania funkcjonalne typu B2B, oraz udostępni platformę Software-as-a-Service, wspomagając rozwój współpracy z 3 partnerami.
Projekt usprawni procesy wewnętrzne w Fundacji oraz zintegruje współdziałanie z placówkami partnerskimi, wykorzystując narzędzia systemu informatycznego.

Procesy typu B2B obsługiwane i automatyzowane przez system:

 •     Wymiana inform o zleceniach tworzonych na podstawie planów zabiegowych.
 •     Pobieranie informacji o produktach, ilościach, cenach, promocjach.
 •     Wymiana danych o statusach realizacji zleceń.
 •     Wymiana danych o fakturach i obrazów faktur.
 •     Pobieranie danych o zapłatach za faktury.
 •     Tworzenie dokumentacji zabiegowej w zakresie zabiegów twarzy i jamy ustnej.
 •     Modelowanie 3D efektów zabiegów.

Planowany system B2B, pozwoli na wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, zapewni koordynacje działań związanych ze świadczeniem usług. Oprócz automatycznej wymiany danych typu B2B Fundacja uruchomi usługi, które będą realizować funkcje tworzenia, udostępniania i wymiany danych w formule SaaS.

Realizowany projekt przyczyni się do zwiększenia innowacyjności Fundacji na poziomie produktowym i procesowym. W ramach projektu Wnioskodawca ubiega się o otrzymanie punktów w ramach poniższych kryteriów fakultatywnych:

 •  Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym.
 •  W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektronicznej wymiany danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej.
 •  W ramach relacji B2B Wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowane usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych oraz Software-as-a-Service.
 •  Projekt ma wysoka efektywność ekonomiczna,
 •  W ramach projektu zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania informatyczne optymalizujące efektywność energetyczna systemu i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji.
Zapytania ofertowe

zobacz