Opracowanie dokumentacji nowego produktu – innowacyjnej aplikacji służącej monitoringowi przebiegu procesów decydujących o jakości pracy placówki medycznej - szpitala wraz z opracowaniem prototypu, testowaniem w środowisku produkcyjnym (szpital) i walidacji nowego produktu z użytkownikami końcowymi.

Warszawa, dnia 19.01.2017.
Zapytanie ofertowe NR 1/01/2017 dotyczące zakupu usługi badawczo – rozwojowej.

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Inteligentny Rozwój,

 

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Inteligentny Rozwój, Fundacja ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu dokumentacji nowego produktu – innowacyjnej aplikacji służącej monitoringowi przebiegu procesów decydujących o jakości pracy placówki medycznej - szpitala wraz z opracowaniem prototypu, testowaniem w środowisku produkcyjnym (szpital) i walidacji nowego produktu z użytkownikami końcowymi, zgodnie z warunkami określonymi w poniższym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe (brak pliku!)

Formularz oferty (brak pliku!)

 

Warszawa, 30.01.2017

Protokół wyboru oferty w postępowaniu ofertowym

Protokół wyboru (brak pliku!)