Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości
w działaniu POZ-tów
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt tematyczny E3/1508

Wybrane wyniki projektu w skrócie - infografika (brak pliku!)

Raport i omówienie wyników badań przeprowadzonych w placówkach POZ (brak pliku!)

Naszym celem było, wspólnie z wybranymi podmiotami leczniczymi, wypracowanie i wdrożenie procedur kontrolnych pozwalających zaoferować pacjentom, opiekę leczniczą na najwyższym możliwym poziomie. Pierwszym etapem naszych działań, było określenie w jaki sposób należy zbierać opinie pacjentów, tak aby możliwie obiektywnie oceniać pracę placówki. Następnie wspólnie z ekspertami i słuchając głosów kadry POZ określiliśmy, które elementy procesu obsługi pacjenta powinniśmy brać pod uwagę. Jakie należy stosować podejście do pacjentów aby zapewnić im właściwe, równe traktowanie, nie wykluczać z rzetelnej opieki pacjentów ze względu na wiek, wiedzę, stan posiadania, narodowość, rasę lub religię. W ramach projektu pokazaliśmy jakim mechanizmom kontrolnym powinna podlegać obsługa pacjenta. Wykazaliśmy, że machanizmy te moga być efektywne, nie zakłucać pracy przychodni i pomagać kadrze zarządzającej rozwiązywać problemy. Projekt miał na celu ustalenie krytycznych punktów obsługi pacjenta i procedury leczniczej, których kontrola i doskonalenie będą miała bezpośredni wpływ na jakość i dostęp do leczenia. I to nam sie udało. W 16 przychodniach przetestowaliśmy obiektywne narzędzie kontroli jakości pracy przychoodni. Dodatkowo, w trakcie projektu, zwróciliśmy uwage na niezwykle istotny kierunek przemian nowoczesnej opieki medycznej - Opiekę skoncentrowaną na osobie. Więcej informacji o zastosowanej metodzie oraz pacjentocentryzmie znajdą Państwo w materiałach dostępnych na tej stronie.

Innowacyjność projektu polegała na połączeniu zewnętrznego sygnału - płynącego od pacjenta - z wypracowanym, wewnętrznym mechanizmem regulacji postępowania w POZ. Wspólnie z POZ, w formie raportu, określiliśmy skalę niedoskonałości działania, opracowaliśmy metody zmiany i kryteria monitoringu, metody kontroli obywatelskiej sygnalizujące nieprawidłowości lub cofanie się efektów zmian. Przeprowadziliśmy szkolenia i stworzyliśmy narzędzia dla lekarzy służące doskonaleniu pracy POZ. Zapraszamy do korzystania z naszych doświadczeń.

Jeśli są Państwo zainteresowani wynikami projektu lub chcieliby Państwo zastosować opracowane narzędzia w swojej placówce Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do serwisu wspierającego doskonalenie metod pracy POZ

Wybrane materiały opracowane w trakcie prac projetowych,

Wprowadzenie w tematykę opieki medycznej zorientowanej na Pacjenta (brak pliku!)

Parametry i czynniki krytyczne, mające wpływ na satysfakcję Pacjenta ze świadczeń medycznych (brak pliku!)

Określenie stopnia wpływu czynników organizacyjnych na sposób i ocenę pracy lekarzy w placówkach leczniczych. (brak pliku!)

Opieka skoncentrowana na osobie - prezentacja tamatyki projektu i przeprowadzonego badania (format PDF) (brak pliku!)

Prezentacja projektu (brak pliku!)

Zaproszenie do współpracy skierowane do kadry POZ (brak pliku!)

Zaproszenie na Warsztaty Otwarte w Warszawie 25.04.2016 (brak pliku!)

Zaproszenie na Warsztaty Otwarte w Gdańsku 28.04.2016 (brak pliku!)

więcej informacji oraz wyniki badań, znajdziecie Państwo w serwisie: Lepsza opieka POZ

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.03.2015 - 30.04.2016

KIEROWNIK PROJEKTU: DR HAB. N. MED. TOMASZ STEFANIAK, 

PARTNERZY PROJEKTU:
Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie

Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii prowadzi działalność w oparciu centrum edukacyjne, otwarte w 2007 roku, stworzone w celu doskonalenia umiejętności młodych lekarzy. Fundacja prowadzi programy szkoleń w zakresie psychologii zdrowia, chirurgii, w tym programy na symulatorze wideo operacji laparoskopowej oraz program szkoleniowy z podstaw zarządzania jednostkami medycznymi. Fundacja zapewni w projekcie odpowiedni dobór specjalistów do prowadzenia warsztatów i szkoleń dla lekarzy.

Det Norske Veritas Germanische Lloyd to międzynarodowa organizacja certyfikacyjna, normalizacyjna, szkoleniowa i badawcza, z siedzibą główną w Norwegii. To autor systemów zarządzania praca, jakością, produkcją, kontrolą wewnętrzna dla różnych branż w tym dla służby zdrowia. Dla potrzeb służby zdrowia DNV, tworzy procedury badawcze, procedury certyfikacji zabiegów oraz leków, procedury zarządcze oraz odpowiadające im systemy kontroli. DNV podjęło się przygotowania materiałów szkoleniowych, prowadzenia konsultacji, określenia kluczowych parametrów do badania pracy POZ.

Więcej na naszym kanale YouTube - ZAPRASZAMY