Fundacja pod nazwą:

Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Tomasza Markuszewskiego, notariusza w Warszawie, dnia 9 lipca 2013 roku, repertorium A nr 2051/2013.
Fundacja rozpoczęła faktyczna działalność w dniu 05 listopada 2013 roku, kiedy to została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Radę Fundacji tworzą:

  • Mira Dziekańska
  • Piotr Rak
  • Tomasz Jerzy Stefaniak
  • Dariusz Szplit (oddelegowany do Zarządu Fundacji)
  • Grzegorz Błesznowski
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w Statucie Fundacji.
NIP: 5213658950
REGON: 146954367
KRS: 0000483826

Statut Fundacji (brak pliku!)


Prezesem Fundacji jest Dariusz Szplit.
Certyfikaty antykorupcyjne CBA: 

Społeczne skutki korupcji (brak pliku!)

Korupcja w biznesie (brak pliku!)

Korupcja w administracji publicznej (brak pliku!)