Fundacja Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie jest platformą wymiany wiedzy, umiejętności, metod i technologii z różnych dziedzin medycyny i dziedzin okołomedycznych. Propagujemy idee integracji oddziaływań medycznych i poszukiwania nowych metod łączących osiągnięcia już istniejące. Fundacja zapewnia poszerzenie oferty działań medycznych i zabiegowych oraz zwiększenie liczby pacjentów lekarzy korzystających z programów szkoleniowych Fundacji.