Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Projekt tematyczny E3/1508,
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

SEDNO PROJEKTU:
W wybranych podmiotach leczniczych, wypracowanie i wdrożenie warunków koniecznych dla zaoferowania pacjentom, opieki leczniczej na najwyższym możliwym poziomie. Oznacza to m.in. brak wykluczenia ze względu na wiek, wiedzę, stan posiadania, narodowość, rasę lub religię. Obsługa pacjenta, powinna podlegać odpowiednim mechanizmom kontrolnym. Projekt ma na cell ustalenie krytycznych punktów obsługi pacjenta i procedury leczniczej, których kontrola i doskonalenie będzie miała bezpośredni wpływ na jakość i dostęp do leczenia. Innowacyjność
projektu polega na połączeniu zewnętrznego sygnału - płynącego od pacjenta - z wypracowanym, wewnętrznymmechanizmem regulacji postępowania w POZ. Wspólnie z POZ, w formie rapport, określimy skalęniedoskonałości działania, opracujemy procedury zmiany i kryteria monitoringu, melody kontroli obywatelskiej sygnalizujące nieprawidłowości lub cofanie się efektów zmian. Przeprowadzimy szkolenia i stworzymy narzędzia dla lekarzy służące doskonaleniu pracy POZ.

CZAS TRWANIA: 01.03.2015 - 30.04.2016
KIEROWNIK PROJEKTU: DR HAB. N. MED. TOMASZ STEFANIAK

Lepsza opieka POZ - serwis internetowy projektu

Zaproszenie na Warsztaty Otwarte w Warszawie 25.04.2016 (brak pliku!)

Zaproszenie na Warsztaty Otwarte w Gdańsku 28.04.2016 (brak pliku!)

Więcej o projekcie