Opracowanie metody hipoterapii w oparciu o terapię prowokatywną jako oddziaływanie u pacjentów z depresją reaktywną spowodowaną utratą nogi, z wykorzystaniem elementów gry w polo wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem prototypu osprzętu protetycznego - elementów modyfikacji protez lub siodła. 

W Polsce żyje do 100 000 osób po amputacji kończyn, w tym nóg. Wg NFZ w 2015 r. przeprowadzono w Polsce amputacje kończyn u 8751 pacjentów, w tym w woj. pomorskim 592. Liczba amputacji (monitorowana od 2009 r.) rośnie o kilka % rocznie, do 70% amputacji wykonywanych jest po wypadkach (dane szpitala UCK w Gdańsku), a co najmniej połowa pacjentów to osoby aktywne zawodowo (GUS). U większości z nich obserwowana jest trudna w terapii depresja reaktywna.
Efektem projektu będzie przełomowy, kompletny system terapii psychicznej osób dorosłych z depresją po amputacji kończyny dolnej, oparty na hipoterapii. Planujemy system złożony z metody terapeutycznej, szkolenia trenerskiego, metodologii treningu konia i jeźdźca, innowacyjnego osprzętu protetycznego, oceny skuteczności terapeutycznej systemu, ochrony wynalazków, dokumentacji systemu i promocji, pozwalających na jego rynkowe wdrożenie. Przeprowadzimy badania z pacjentami po amputacji podudziowej oraz udowej. Metodę hipoterapii umieszczamy w nurcie psychoterapii prowokatywnej opartej o emocje ekstremalne (HEEP) jako silne oddziaływanie na pacjentów z depresją reaktywną. Wybraliśmy testy psychologiczne i medyczne, które pozwolą zakwalifikować pacjentów do grupy badawczej oraz określić wielkość zmiany jaką zamierzamy zaobserwować w efekcie terapii. Praca z koniem będzie oparta o elementy gry w polo. W tym celu zaprojektujemy, wykonamy i przetestujemy osprzęt do jazdy konnej do standardowych protez: podudziowej i udowej. Przeprowadzimy niezbędną modyfikację konstrukcji siodła. Ważnym elementem systemu są wyselekcjonowane konie, wytrenowane do reakcji na specyficzne bodźce jeźdźca z niepełnosprawnością. Określimy cechy konia i opracujemy metodykę treningu. Projekt jest podzielony na fazę konstrukcyjną (z udziałem 5 wykwalifikowanych jeźdźców z niepełnosprawnością) oraz badawczą (z udziałem 35 pacjentów i medyczną oceną postępów terapii), co pozwoli ocenić wartość terapeutyczną systemu w celu przeprowadzenia prac rozwojowych.

Badania będą prowadzone wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz stadniną koni Buffalo Bill Jantar.